Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 8fed Chwefror, 2021 5.00 pm, Pwyllgor Pensiynau

Lleoliad:   CYFARFOD O BELL

Cyswllt:    Andrea Redmond
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Chris Weaver Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Dilwar Ali Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nigel Howells Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Chris Lay Dirprwy Gadeirydd Ymddiheuriadau
Councillor Graham Thomas Aelod Pwyllgor Absennol