Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6ed Gorffennaf, 2021 10.00 am, Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd

Lleoliad:   MS TEAMS

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Abdul Sattar Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Lyn Hudson Aelod Pwyllgor Yn bresennol