Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 2ail Mawrth, 2021 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

Lleoliad:   MS TEAMS

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Ramesh Patel Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Owen Jones Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Lancaster Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Jacqueline Parry Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Thomas Parkhill Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Oliver Owen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Emma Sandrey Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Peter Wong Aelod Pwyllgor Yn bresennol