Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 20fed Mai, 2021 2.00 pm, Cabinet

Lleoliad:   Neuadd y Sir

Cyswllt:    Jo Watkins
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Huw Thomas Arweinydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sarah Merry Dirprwy Arweinydd & Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Peter Bradbury Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Susan Elsmore Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Russell Goodway Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Graham Hinchey Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Michael Michael Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Lynda Thorne Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Chris Weaver Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Caro Wild Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth Aelod Pwyllgor Yn bresennol