Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 24ain Tachwedd, 2020 5.00 pm, Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

Lleoliad:   Cyfarfod o Bell

Cyswllt:    Mandy Farnham
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Sarah Merry Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Dilwar Ali Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sean Driscoll Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert Hopkins Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sue Lent Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ashley Lister Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Graham Thomas Aelod Pwyllgor Yn bresennol