Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 8fed Medi, 2020 2.00 pm, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Hugh Thomas Aelod Annibynnol Cadeirydd Yn bresennol
Gavin McArthur Aelod Annibynnol Co-Optee Yn bresennol
David Price Aelod Annibynnol Co-Optee Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Cunnah Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Russell Goodway Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Nigel Howells Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ashley Lister Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rod McKerlich Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Elaine Simmons Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Kanaya Singh Aelod Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Joel Williams Aelod Pwyllgor Yn bresennol