Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 16eg Mawrth, 2020 5.00 pm, Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Mandy Farnham
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Sarah Merry Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Dilwar Ali Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Sean Driscoll Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghordydd Robert Hopkins Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Sue Lent Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ashley Lister Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Graham Thomas Aelod Pwyllgor Yn bresennol