Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 7fed Ionawr, 2020 10.30 am, Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Abdul Sattar Gwyliwr Yn bresennol
Councillor Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Daniel Cook Swyddog Disgwyliedig
Mark Roberts Swyddog Disgwyliedig
Cynghorydd Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Yn bresennol