Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 21ain Hydref, 2019 10.00 am, Pwyllgor Penodiadau - Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Lleoliad:   Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd

Cyswllt:    Kate Rees
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Joe Boyle Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Lee Bridgeman Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Mandy Farnham Swyddog Disgwyliedig
Councillor Sarah Merry Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Kate Rees Clerc Yn bresennol
Councillor Huw Thomas Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Joel Williams Aelod Pwyllgor Yn bresennol