Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 9fed Hydref, 2019 10.30 am, Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Daniel Cook Swyddog Disgwyliedig
Cynghorydd Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Yn bresennol