Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 11eg Hydref, 2019 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell I and J, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Daniel Cook Swyddog Disgwyliedig
Andrea Redmond Ysgrifennydd Disgwyliedig
Cynghorydd John Lancaster Aelod Pwyllgor Yn bresennol