Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 13eg Medi, 2019 2.00 pm, Cydbwyllgor Archifau Morgannwg

Lleoliad:   Archifau Morgannwg - Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd

Cyswllt:    Andrea Redmond
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councilllor Nicole Burnett Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Malcolm Colbran Cynor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Dirprwy Gadeirydd Yn bresennol
Councillor Jayne Cowan Cyngor Caerdydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Stephen Cunnah Cyngor Caerdydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Elaine George Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Jane Henshaw Cyngor Caerdydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alan Higgs Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Hunter Jarvie Cyngor Bro Morgannwg Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwyn John Cyngor Bro Morgannwg Cadeirydd Ymddiheuriadau
Councillor Barbara Jones Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Aelod Pwyllgor Absennol
Councillor Keith Jones Cyngor Caerdydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhys Lewis Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Wendy Lewis Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Adrian Robson Cyngor Caerdydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Charles Smith Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Roger Turner Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Aelod Pwyllgor Absennol
Kate Thomas CVO, JP Aelod Cyfetholedig Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Sarah Messruther Cyllid Caerdydd Swyddog Yn bresennol