Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 23ain Awst, 2019 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Asghar Ali Aelod Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Susan Goddard Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ashley Wood Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau