Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6ed Awst, 2019 11.30 am, Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Ashley Wood Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Yn bresennol