Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 23ain Gorffennaf, 2019 10.00 am, Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Abdul Sattar Dirprwy Gadeirydd Absennol
Cynghorydd Asghar Ali Aelod Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Dilwar Ali Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Susan Goddard Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Lancaster Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Adrian Robson Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ashley Wood Aelod Pwyllgor Yn bresennol