Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 14eg Hydref, 2019 5.00 pm, Pwyllgor y Cyfansoddiad, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Mandy Farnham
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Russell Goodway Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Rodney Berman OBE Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Jennifer Burke-Davies Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Joseph Carter Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Keith Jones Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Susan Goddard Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Mike Jones-Pritchard Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ashley Lister Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Kathryn Kelloway Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Rod McKerlich Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Keith Parry Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Peter Wong Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Davina Fiore Swyddog Disgwyliedig