Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5ed Mai, 2020 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Ramesh Patel Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Joe Boyle Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Owen Jones Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd John Lancaster Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Jacqueline Parry Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Oliver Owen Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Peter Wong Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ashley Wood Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Richard Bowen Prif Swyddog Craffu Disgwyliedig