Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 17eg Medi, 2019 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Ramesh Patel Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Joe Boyle Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Owen Jones Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Lancaster Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Jacqueline Parry Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Oliver Owen Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Peter Wong Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ashley Wood Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Richard Bowen Prif Swyddog Craffu Disgwyliedig