Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 23ain Ionawr, 2020 2.00 pm, Cabinet

Lleoliad:   Neuadd y Sir

Cyswllt:    Jo Watkins
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Huw Thomas Arweinydd Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Sarah Merry Dirprwy Arweinydd & Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Peter Bradbury Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Susan Elsmore Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Russell Goodway Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Graham Hinchey Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Michael Michael Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Lynda Thorne Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Chris Weaver Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Caro Wild Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth Aelod Pwyllgor Disgwyliedig