Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 12fed Ebrill, 2019 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Frank Jacobsen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Kathryn Kelloway Aelod Pwyllgor Yn bresennol