Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2019 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Mandy Farnham
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Lee Bridgeman Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Cunnah Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Daniel De'Ath Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Philippa Hill-John Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Heather Joyce Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Linda Morgan Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Mike Phillips Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Rhys Taylor Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Kanaya Singh Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Patricia Arlotte Cynrychiolydd Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd Eglwys Yn bresennol
Carol Cobert Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd Eglwys Yn bresennol
Rebecca Crump Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Yn bresennol
Karen Dell'Armi Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Yn bresennol
Yasmin Bahary Y Cyhoedd Yn bresennol