Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 20fed Tachwedd, 2018 10.00 am, Cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Andrea Redmond
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Michael Michael Cyngor Caerdydd Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Chris Weaver Cyngor Caerdydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Nigel George Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Colin Gordon Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Bryan Jones Cyngor Sir Fynwy Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Phil Murphy Cyngor Sir Fynwy Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Roger Jeavons Cyngor Dinas Casnewydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ray Truman Cyngor Dinas Casnewydd Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Geoff Cox Cyngor Bro Morgannwg Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Thomas Cyngor Bro Morgannwg Aelod Pwyllgor Yn bresennol