Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 20fed Medi, 2018 10.00 am, Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Plant

Lleoliad:   Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd

Cyswllt:    Gill Nurton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Susan Elsmore Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Graham Hinchey Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Ashley Lister Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Rhys Taylor Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Joel Williams Aelod Pwyllgor Yn bresennol