Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 7fed Awst, 2018 11.30 am, Is-bwyllgor Diogelu'r Cyhoedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Jim Murphy Dirprwy Gadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Adrian Robson Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Susan Goddard Aelod Pwyllgor Yn bresennol