Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 11eg Rhagfyr, 2018 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Mandy Farnham
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Lee Bridgeman Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Daniel De'Ath Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Philippa Hill-John Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Heather Joyce Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Linda Morgan Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Mike Phillips Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Rhys Taylor Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Kanaya Singh Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Patricia Arlotte Cynrychiolydd Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd Eglwys Yn bresennol
Carol Cobert Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd Eglwys Yn bresennol
Rebecca Crump Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Ymddiheuriadau
Karen Dell'Armi Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Yn bresennol
Chloe Burrage Cyngor Ieuenctid Ymgynghorydd i'r Pwyllgor Yn bresennol
Martyn Hutchings Prif Swyddog Craffu Disgwyliedig