Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 7fed Mai, 2019 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ramesh Patel Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Philippa Hill-John Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Owen Jones Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Lancaster Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jacqueline Parry Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Oliver Owen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Peter Wong Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ashley Wood Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Richard Bowen Prif Swyddog Craffu Disgwyliedig