Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 2ail Ebrill, 2019 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr RĂ´l Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Ramesh Patel Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Philippa Hill-John Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Owen Jones Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Lancaster Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Jacqueline Parry Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Oliver Owen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Peter Wong Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ashley Wood Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Richard Bowen Prif Swyddog Craffu Disgwyliedig