Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 11eg Gorffennaf, 2018 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Kate Rees
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd David Walker Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Rodney Berman OBE Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Bernie Bowen-Thomson Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Joe Boyle Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Stephen Cunnah Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Lyn Hudson Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ashley Lister Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Norma Mackie Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Jim Murphy Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Nicola Newton Prif Swyddog Craffu Yn bresennol