Canlyniadau'r etholiad

Etholiadau diweddaraf:

Cenedlaethol

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd

Cyngor Cymuned

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Etholaeth

Cynulliad Cenedlaethol Rhanbarthol Cymru

Etholiad Cymunedol

European

Lleol

Refferendwm