Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaengynllwn Y Cabinet  (01/10/2019 i 31/01/2020)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

Hydref 2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

1.

Ymateb y Cabinet i'r Adroddiad Craffu Amgylcheddol o'r enw 'Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon yng Nghaerdydd'

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

2.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Diwylliant a Hamdden

3.

Strategaeth Gerddoriaeth Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

4.

Y Theatr Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   10 Hyd 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Ebr 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

5.

Gweledigaeth a Strategaeth Caerdydd 2030

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Buddsoddi a Datblygu

6.

Cyflwyno Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

7.

Arena Dan Do

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

8.

Pentref Chwaraeon

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

9.

Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Penderfyniad:   24 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

10.

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - Ymgynghoriad Drafft

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Tachwedd 2019

Plant a Theuluoedd

11.

Strategaeth Gomisiynu Lleoliadau'r Gwasanaethau Plant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   13 Meh 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

12.

Strategaeth Fwyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

13.

Cyflwyno'r gwasanaeth casglu gwydr ar wahân yn y dyfodol

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

14.

Newid Fflyd o ran Cerbydau Sbwriel a Chodi

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

15.

Adroddiad Canol y Flwyddyn Rheoli'r Trysorlys

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   28 Tach 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

16.

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2020/2021 i'w Hymgynghori Arnynt

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

17.

Monitro Cyllideb Mis 6

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

18.

Perfformiad Ch2

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Tai a Chymunedau

19.

Strategaeth Llyfrgelloedd Cyngor Caerdydd - cyflawni Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

20.

Gwiriadau Seiliedig ar Risg Budd-dal Tai

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Buddsoddi a Datblygu

21.

Arena Dan Do

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Mai 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

22.

Swyddfa Graidd - Achos Busnes Llawn

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

23.

Penawdau'r Telerau Dumballs Rd

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

24.

Strategaeth Ddatblygiad Llanrhymni

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

25.

Strategaeth Gosod Ffioedd Cartrefi Gofal Pobl H?n 2019-2024

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

26.

Addasiadau Cyfleuster Anabl - adolygu canlyniadau i unigolion a gwerth am arian

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

27.

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Ansawdd Aer

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

28.

Adolygiad Llawn Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   28 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/10/2019

29.

Papur Gwyn Trafnidiaeth ac Aer Glân

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Rhagfyr 2019

Diwylliant a Hamdden

30.

Yr Eglwys Norwyaidd

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

31.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain ganrif (Band B): Ailddatblygu ac ehangu Ysgol Uwchradd Cathays

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Mai 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

32.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Adolygiad Canol y Flwyddyn 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

33.

Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   12 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Buddsoddi a Datblygu

34.

Prif Gynlllun Ardal y Gamlas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Ionawr 2020

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

35.

Cynllun Strategol i Ddarparu Canlyniadau Rhagorol ar gyfer Oedolion

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Chwefror 2020

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

36.

Adroddiad y Cyllid

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Penderfyniad:   27 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019