Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaengynllun y Cabinet  (01/07/2019 i 31/10/2019)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

Gorffennaf 2019

Arweinydd

1.

Adroddiad Llesiant Statudol Cyngor Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   18 Gorff 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Plant a Theuluoedd

2.

Cynllun strategol i ddarparu canlyniadau ardderchog ar gyfer ein holl blant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Diwylliant a Hamdden

3.

Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus - Rheolaethau Cyn

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   18 Gorff 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

4.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Willows

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

5.

Strategaeth Gwrth-Dwyll a Llygredd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

6.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Adolygiad Diwedd y Flwyddyn 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

7.

Strategaeth y Gyllideb 2020/21 a'r Tymor Canolig

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   18 Gorff 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

8.

Adroddiad Cwynion Blynyddol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/04/2019

9.

Adolygu darpariaeth asiantaethol Caerdydd ar Waith a Matrix

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Tai a Chymunedau

10.

Adnewyddu Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Buddsoddi a Datblygu

11.

Arena Dan Do

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Mai 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles a Phlant a Theuluoedd

12.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   18 Gorff 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Medi 2019

Plant a Theuluoedd

13.

Strategaeth Gomisiynu Lleoliadau'r Gwasanaethau Plant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   13 Meh 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

14.

Strategaeth Fwyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

15.

Cyflwyno'r gwasanaeth casglu gwydr ar wahân yn y dyfodol

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

16.

Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau (BRED

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   26 Medi 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

17.

Strategaeth Angladdau Fforddiadwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Diwylliant a Hamdden

18.

Y Theatr Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   10 Hyd 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Ebr 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

19.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain ganrif (Band B): Ailddatblygu ac ehangu Ysgol Uwchradd Cathays

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Mai 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

20.

Tendr i gyflenwi hylif tanwydd i Gaerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   26 Medi 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Buddsoddi a Datblygu

21.

Penawdau'r Telerau Dumballs Rd New!

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

22.

Pentref Chwaraeon

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

23.

Swyddfeydd Craidd

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

24.

Papur Gwyn Trafnidiaeth ac Aer Glân New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

25.

Polisi Enwi Strydoedd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   26 Medi 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Hydref 2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

26.

Ymateb y Cabinet i'r Adroddiad Craffu Amgylcheddol o'r enw 'Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon yng Nghaerdydd' New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Diwylliant a Hamdden

27.

Strategaeth Gerddoriaeth Caerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

28.

Yr Eglwys Norwyaidd New!

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Buddsoddi a Datblygu

29.

Cyflwyno Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

30.

Strategaeth Ddatblygiad Llanrhymni New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

31.

Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Penderfyniad:   24 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Tachwedd 2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

32.

Adroddiad Canol y Flwyddyn Rheoli'r Trysorlys New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   28 Tach 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

33.

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2020/2021 i'w Hymgynghori Arnynt New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Tai a Chymunedau

34.

Strategaeth Llyfrgelloedd Cyngor Caerdydd - cyflawni Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Buddsoddi a Datblygu

35.

Prif Gynlllun Ardal y Gamlas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

36.

Swyddfa Graidd - Achos Busnes Llawn New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

37.

Arena Dan Do New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Rhagfyr 2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

38.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Adolygiad Canol y Flwyddyn 2019/20 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

39.

Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   12 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Ionawr 2019

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

40.

Cynllun Strategol i Ddarparu Canlyniadau Rhagorol ar gyfer Oedolion

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Chwefror 2020

41.

Adroddiad y Cyllid New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Penderfyniad:   27 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019