Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaengynllun y Cabinet  (01/06/2019 i 30/09/2019)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

Mehefin 2019

Arweinydd

1.

Safonau'r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol 2018-19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   18 Gorff 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/04/2019

Diwylliant a Hamdden

2.

Ymateb y Cabinet i Adroddiad 'Digwyddiadau yng Nghaerdydd' Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Meh 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

3.

Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif: Ailddatblygu Ysgolion Cantonian, Riverbank a Woodlands

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Meh 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

4.

Bysus Allyriadau Isel Iawn - Benthyciad i Wasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Meh 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

5.

Adroddiad alldro

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Meh 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

6.

Papur Gwyn Trafnidiaeth ac Awyr Glân

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Meh 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Gorffennaf 2019

Plant a Theuluoedd

7.

Cynllun strategol i ddarparu canlyniadau ardderchog ar gyfer ein holl blant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

8.

Strategaeth Gomisiynu Lleoliadau'r Gwasanaethau Plant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   13 Meh 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

9.

Strategaeth Fwyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

10.

Cyflwyno'r gwasanaeth casglu gwydr ar wahân yn y dyfodol

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

11.

Tendr i gyflenwi hylif tanwydd i Gaerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   26 Medi 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

12.

Strategaeth Angladdau Fforddiadwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Diwylliant a Hamdden

13.

Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus - Rheolaethau Cyn New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   18 Gorff 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

14.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Willows

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

15.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain ganrif (Band B): Ailddatblygu ac ehangu Ysgol Uwchradd Cathays New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Mai 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

16.

Strategaeth Gwrth-Dwyll a Llygredd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

17.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Adolygiad Diwedd y Flwyddyn 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

18.

Strategaeth y Gyllideb 2020/21 a'r Tymor Canolig

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   18 Gorff 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

19.

Adroddiad Llesiant Statudol Cyngor Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   18 Gorff 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

20.

Adroddiad Cwynion Blynyddol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/04/2019

21.

Adolygu darpariaeth asiantaethol Caerdydd ar Waith a Matrix New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Tai a Chymunedau

22.

Caffael yr hen Ysbyty Lansdowne er mwyn adeiladu Tai Fforddiadwy New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

23.

Adnewyddu Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Buddsoddi a Datblygu

24.

Prif Gynlllun Ardal y Gamlas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

25.

Pentref Chwaraeon

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

26.

Swyddfeydd Craidd

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

27.

Arena Dan Do

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Mai 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles a Phlant a Theuluoedd

28.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   18 Gorff 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Medi 2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

29.

Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau (BRED New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   26 Medi 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Diwylliant a Hamdden

30.

Y Theatr Newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   10 Hyd 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Ebr 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Tai a Chymunedau

31.

Strategaeth Llyfrgelloedd Cyngor Caerdydd - cyflawni Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Buddsoddi a Datblygu

32.

Cyflwyno Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

33.

Cynllun Strategol i Ddarparu Canlyniadau Rhagorol ar gyfer Oedolion

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

34.

Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Penderfyniad:   24 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019