Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaengynllun Y Cabinet  (01/02/2019 i 31/05/2019)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

Chwefror 2019

Arweinydd

1.

Cynllun Corfforaethol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   28 Chwe 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

2.

Rhaglen Reoli Risg Arfordirol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

3.

Adroddiad y Cyllid 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

4.

Monitro'r Gyllideb - Adroddiad Mis 9

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

5.

Chwarter 3 2018-19 Adroddiad Perfformiad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

6.

Premiymau'r Dreth Gyngor ar Anheddau Gwag Hirdymor

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   28 Chwe 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

Mawrth 2019

Strydoedd Glân. Ailgylchu a'r Amgylchedd

7.

Diweddariad ar Seilwaith Canolfan Ailgylchu Cartref Newydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

8.

Strategaeth Fwyd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd / Trafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd

9.

Astudiaeth Ddichonolrwydd Aer Glân - Cynllun Dros Dro - Amlinellu Achos Busnes New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Diwylliant a Hamdden

10.

Gorchmynion diogelu Mannau Cyhoeddus - Rheoli Cŵn New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

11.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Willows

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

12.

CTY: Darpariaeth Ysgol newydd i wasanaethu rhannau o Bontprennau a Phentref Llaneirwg

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

13.

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2020/21 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Tai a Chymunedau

14.

Strategaeth Lletya Pobl Hŷn 2018 - 2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

15.

Strategaeth i ddarparu o leiaf 2,000 o gartrefi Cyngor newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

16.

Cynllun busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

17.

Strategaeth Llyfrgelloedd Cyngor Caerdydd - cyflawni Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

18.

Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   28 Maw 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Buddsoddi a Datblygu

19.

Cyflwyno Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

20.

Ffordd Dumballs

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

21.

Strategaeth Comisiynu ar y Cyd ar gyfer Oedolion ag Anableddau Dysgu New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

22.

Polisi Apeliadau Dirwyon Parcio

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

23.

Gosod goleuadau strydoedd preswyl LED trwy'r ddinas a datblygu seilwaith SMART

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Hyd 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

24.

Polisi a Chanllawiau Hysbysfyrddau Cludadwy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

25.

Gwella Trafnidaeth Gyhoeddus - Ymateb i Bapur Gwyn Llywodraeth Cymru New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Ebrill 2019

Plant a Theuluoedd

26.

Darpariaeth Breswyl y Gwasanaethau Plant New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Mehefin 2019

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Buddsoddi a Datblygu

27.

Rhaglen Adolygu Asedau Eiddo / Cynllun Gwaredu Tymor Canolig New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Mai 2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

28.

Papur Gwyn Trafnidiaeth ac Awyr Glân

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Meh 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

29.

Project Trafnidiaeth Gorllewin Canol y Ddinas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Mehefin 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   13 Rhag 2018

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Mehefin 2019

30.

Cynllun strategol i ddarparu canlyniadau ardderchog ar gyfer ein holl blant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018