Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaengynllun  (01/01/2019 i 30/04/2019)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

24 Ionawr 2019

Arweinydd

1.

Ymgynghoriad LlC ar Ddiwygio Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

2.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Fitzalan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

3.

Perfformiad Ysgolion Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

4.

Cyfraddau Nad ydynt yn Ddomestig Cenedlaethol - Dyledion a Ddilewyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

5.

Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol 2017/18

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Prif swyddog:  Sarah McGill

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2018

6.

Polisi Diogelu Corfforaethol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

Buddsoddi a Datblygu

7.

Papur Gwyn Economaidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Gofal Cymdeithasol Iechyd a Lles / Plant a Theuluoedd

8.

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

9.

Canllawiau Cynllunio Atodol Addasu Fflatiau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

10.

CCA Llety Myfyrwyr

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Chwefror 2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

11.

Rhaglen Reoli Risg Arfordirol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

12.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Willows

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

13.

CTY: Darpariaeth Ysgol newydd i wasanaethu rhannau o Bontprennau a Phentref Llaneirwg New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

14.

Adroddiad y Cyllid 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

15.

Monitro'r Gyllideb - Adroddiad Mis 9

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

16.

Chwarter 3 2018-19 Adroddiad Perfformiad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

17.

Premiymau'r Dreth Gyngor ar Anheddau Gwag Hirdymor New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   28 Chwe 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

18.

Polisi a Chanllawiau Hysbysfyrddau Cludadwy New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

Mawrth 2019

Plant a Theuluoedd

19.

Cynllun strategol i ddarparu canlyniadau ardderchog ar gyfer ein holl blant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Tai a Chymunedau

20.

Strategaeth Lletya Pobl Hŷn 2018 - 2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

21.

Strategaeth i ddarparu o leiaf 2,000 o gartrefi Cyngor newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

22.

Cynllun busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

23.

Datganiad Polisi Tâl 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   28 Maw 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Buddsoddi a Datblygu

24.

Gwarediadau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

25.

Cyflwyno Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

26.

Ffordd Dumballs

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

27.

Polisi Apeliadau Dirwyon Parcio

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

28.

Gosod goleuadau strydoedd preswyl LED trwy'r ddinas a datblygu seilwaith SMART

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Hyd 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Mai 2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

29.

Papur Gwyn Trafnidiaeth ac Awyr Glân

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Meh 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

30.

Project Trafnidiaeth Gorllewin Canol y Ddinas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Mehefin 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   13 Rhag 2018

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018