Cynllun gwaith i'r dyfodol

Cabinet Forward Plan (Nov 2018 - Feb 2019)  (01/11/2018 i 28/02/2019)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

15 Tachwedd 2018

Plant a Theuluoedd

1.

Ymateb y Cabinet i adroddiad y Pwyllgor Craffu ar Blant a Phobl Ifanc o'r enw 'Lleoliadau Allan o'r Sir' New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

2.

Ymagwedd Cyngor Caerdydd i Blastigau Defnydd Sengl

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Hyd 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

3.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 2017-18

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

4.

Adnewyddu'r Fflyd o gerbydau Gwastraff, ysgubwyr stryd a cherbydau llwytho â bach - Atal a Chaffael New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

5.

Cynigion Cylideb 2019/20 ar gyfer Ymgynghoriad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

6.

Monitro Cyllideb - Adroddiad 6 Mis

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

7.

Aroddiad Perfformiad Chwarter 2 2018-19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

8.

Adriddiad Canol y Flwyddyn Tîm Rheoli'r Trysorlys 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Penderfyniad:   29 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

9.

Ymateb y Cabinet i adroddiad y Pwyllgor Craffu ar Berfformiad ac Adolygu Polisi o'r enw ' Arweinyddiaeth Cwsmeriaid' New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

10.

Gostyngiadau a Phremiymau Treth Gyngor Ddiamod New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Buddsoddi a Datblygu

11.

Sicrhau buddsoddiad i adeiladau treftadaeth sy'n eiddo i'r Cyngor

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

12.

Arena Dan Do

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

13.

Tir yn Harbour Drive

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

14.

Clampio a symud cerbydau niwsans o'r briffordd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

15.

Cadarnhau Erthyl 4(2) Cyfeiriadau yn Llandaf a Ffordd Caerdydd.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

16.

Ansawdd Aer - Cyfeiriad Llywodraeth Cymru New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

17.

Polisi Enwi Strydoedd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

13 Rhagfyr 2018

Arweinydd

18.

Siarter Cynghorau Cymuned

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Prif swyddog:  Davina Fiore

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2018

Diwylliant a Hamdden

19.

Meysydd y Canmlwyddiant New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Addysg a Sgiliau

20.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Cantonian

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

21.

Cofrestr Risg Corfforaethol - Adolygiad Canol y Flwyddyn 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

22.

Cyfrif Sylfaen y Dreth Gyngor 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Buddsoddi a Datblygu

23.

Cyflwyno Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

24.

Prynu buddiant prydles hir ar Bessemer Close. New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

25.

Diweddariad Arloesi

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Prif swyddog:  Neil Hanratty

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2018

26.

Papur Gwyn Economaidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

27.

Gwarediadau New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Tai a Chymunedau

28.

Adolygiad a Strategaeth Digartrefedd 2018-2022

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Gofal Cymdeithasol Iechyd a Lles / Plant a Theuluoedd

29.

Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol 2017/18

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Prif swyddog:  Sarah McGill

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2018

Cynllunio Strategol a'r Amgylchedd

30.

Project Trafnidiaeth Gorllewin Canol y Ddinas New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Mehefin 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   13 Rhag 2018

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

31.

Cynllun Gweithredu Llwybr Bae Caerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

24 Ionawr 2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

32.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Fitzalan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

33.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Willows

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

34.

Cyfraddau Nad ydynt yn Ddomestig Cenedlaethol - Dyledion a Ddilewyd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Tai a Chymunedau

35.

Strategaeth Lletya Pobl Hŷn 2018 - 2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Buddsoddi a Datblygu

36.

Ffordd Dumballs

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

37.

Llety Swyddfa Craidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

38.

Gosod goleuadau strydoedd preswyl LED trwy'r ddinas a datblygu seilwaith SMART

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Hyd 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

39.

Canllawiau Cynllunio Atodol Addasu Fflatiau New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

40.

CCA Llety Myfyrwyr New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/11/2018

Chwefror 2019

41.

Adroddiad y Cyllid 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

42.

Monitro'r Gyllideb - Adroddiad Mis 9

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

43.

Chwarter 3 2018-19 Adroddiad Perfformiad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018