Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaengynllun Y Cabinet  (01/10/2018 i 31/01/2019)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

11 Hydref 2018

Arweinydd

1.

Goblygiadau Posibl Brexit Dim Del New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Hyd 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

Plant a Theuluoedd

2.

Adolygu Trefniadau Cymorth i Deuluoedd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Hyd 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

3.

Adroddiad Cwynion Blynyddol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Hyd 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

4.

Adroddiad Gwella Statudol Cyngor Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   11 Hyd 2018

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

5.

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Cynnydd Blynyddol ar Ansawdd Aer a'r Strategaeth a Chynllun Gweithredu Awyr Iach

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Hyd 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Hydref 2018

Buddsoddi a Datblygu

6.

Sicrhau buddsoddiad i adeiladau treftadaeth sy'n eiddo i'r Cyngor

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

7.

Arena Dan Do New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

8.

Tir yn Harbour Drive

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

15 Tachwedd 2018

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

9.

Ymagwedd Cyngor Caerdydd i Blastigau Defnydd Sengl

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Hyd 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

10.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 2017-18 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

11.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Willows

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   11 Gorff 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

12.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Cantonian

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

13.

Cynigion Cylideb 2019/20 ar gyfer Ymgynghoriad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

14.

Monitro Cyllideb - Adroddiad 6 Mis

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

15.

Aroddiad Perfformiad Chwarter 2 2018-19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

16.

Adriddiad Canol y Flwyddyn Tîm Rheoli'r Trysorlys 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Penderfyniad:   29 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Buddsoddi a Datblygu

17.

Llety Swyddfa Craidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

18.

Papur Gwyn Economaidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

19.

Gosod goleuadau strydoedd preswyl LED trwy'r ddinas a datblygu seilwaith SMART

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Hyd 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

20.

Clampio a symud cerbydau niwsans o'r briffordd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

21.

Cadarnhau Erthyl 4(2) Cyfeiriadau yn Llandaf a Ffordd Caerdydd. New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Tach 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

13 Rhagfyr 2018

Arweinydd

22.

Siarter Cynghorau Cymuned

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Prif swyddog:  Davina Fiore

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2018

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

23.

Cofrestr Risg Corfforaethol - Adolygiad Canol y Flwyddyn 2018/19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

24.

Cyfrif Sylfaen y Dreth Gyngor 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Buddsoddi a Datblygu

25.

Cyflwyno Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd newydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   10 Hyd 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

26.

Diweddariad Arloesi

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Prif swyddog:  Neil Hanratty

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2018

27.

Ffordd Dumballs New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   16 Mai 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/10/2018

Tai a Chymunedau

28.

Adolygiad a Strategaeth Digartrefedd 2018-2022

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   13 Rhag 2018

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Gofal Cymdeithasol Iechyd a Lles / Plant a Theuluoedd

29.

Adroddiad Blynyddol Diogelu Corfforaethol 2017/18

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Prif swyddog:  Sarah McGill

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 08/06/2018

Ionawr 2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

30.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Fitzalan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   24 Ion 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Tai a Chymunedau

31.

Strategaeth Lletya Pobl Hŷn 2018 - 2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

Chwefror 2019

32.

Adroddiad y Cyllid 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

33.

Monitro'r Gyllideb - Adroddiad Mis 9

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018

34.

Chwarter 3 2018-19 Adroddiad Perfformiad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Chwe 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/09/2018