Cynllun gwaith i'r dyfodol

Cabinet Forward Plan December to February  (01/11/2023 i 29/02/2024)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

Rhagfyr

Newid yn yr Hinsawdd

1.

Annual Air Quality Monitoring Report Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Rhag 2023

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

2.

Counter-Fraud and Corruption Strategy and Operational Policies update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/07/2023

3.

Cardiff Council Mid-year Performance Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/10/2023

4.

Corporate Risk Register – Mid Year Review 2023/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/10/2023

5.

Calculation of Council Tax Base 2024/25

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/10/2023

6.

Review of Fair Work (Long Term Agency Worker) Policy Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Tai a Chymunedau

7.

Council Homes - Rent Setting Proposals 2024/2025

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/10/2023

8.

Housing Emergency in Cardiff Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Gwasanaethau Cymdeithasol

9.

Review of Care Home Market

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/10/2023

10.

Development of an Independent Living Wellbeing Centre Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Rhag 2023

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

8 January

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

11.

2024-25 Budget Proposals for Consultation Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Ionawr

Materion Craffu

12.

To Receive the Joint Task and Finish Inquiry Report on the Replacement LDP Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Arweinydd

13.

Shared Prosperity Fund Update Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Newid yn yr Hinsawdd

14.

Delivering the Recycling Strategy 2022-25 - Cleaner and Greener

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   11 Gorff 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/07/2023

15.

One Planet Cardiff - Annual Review Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Maw 2024

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Culture, Parks & Events

16.

Response to the Economy & Culture Scrutiny Committee Inquiry entitled "Museum of Cardiff"

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/07/2023

17.

Skatepark Strategy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/06/2023

Addysg

18.

School Organisation Planning: Primary School Places to serve Cathays and parts of Gabalfa, Heath, Llandaff North and Plasnewydd Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

19.

Trethi Annomestig - Dileadau Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Buddsoddi a Datblygu

20.

City Hall (Core Office Update Report) Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

21.

ISV Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/10/2023

22.

REFIT:4 2023/24 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

23.

Atlantic Wharf Update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/10/2023

Tackling Poverty, Equality & Public Health

24.

Participation Strategy 2023-27

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/09/2023

Transport & Strategic Planning

25.

The City Parking Plan Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

26.

Shared Regulatory Service Annual Report 2022-23 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Ion 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

February

Arweinydd

27.

Corporate Plan 2024-27 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cyngor, Cabinet

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Addysg

28.

Cardiff's Sustainable Communities for Learning Programme: Building on Success and Investing in the Future Strategy 2024-2033

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/07/2023

Finance, Modernisation and Performance

29.

Monitro'r Gyllideb Mis 9 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   29 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

March

Culture, Parks & Events

30.

Fields In Trust Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Addysg

31.

School Admission Arrangements 2025/26 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

32.

Budget Report 2024/25 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   29 Chwe 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Tai a Chymunedau

33.

Housing Revenue Account (HRA) Business Plan 2024/25 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Housing & Communities and Tackling Poverty, Equality & Public Health

34.

City Centre Youth Hub

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Mai 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 29/09/2023

Tackling Poverty, Equality & Public Health

35.

Strategic Equality Plan 2024-28 Newydd!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/12/2023

Transport & Strategic Planning

36.

Biodiversity and Resilience of Ecosystems Duty (BRED) Forward Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/07/2023

37.

Delivering a Bus Priority Network for Cardiff

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Maw 2024

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/10/2023