Forward plan

Cabinet forward plan (May - July)  (01/06/2023 to 30/09/2023)

Plan items
No. Item

Mai 2023

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

1.

SEWSCAP

Decision maker:  Cabinet

Decision:   18 May 2023

Decision status:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 24/02/2023

Tai a Chymunedau

2.

Strategaeth Ranbarthol Ddiwygiedig Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Caerdydd a Bro Morgannwg) 23-26

Decision maker:  Cabinet

Decision:   18 May 2023

Decision status:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 08/07/2022

3.

Cynllun Benthyg i Ddatblygwyr

Decision maker:  Cabinet

Decision:   18 May 2023

Decision status:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 03/04/2023

Trafnidiaeth a Chynllunio Strategol

4.

Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd

Decision maker:  Cabinet

Decision:   18 May 2023

Decision status:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 24/02/2023

5.

Trafnidiaeth Teithwyr New!

Decision maker:  Cabinet

Decision:   18 May 2023

Decision status:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 12/05/2023

Mehefin 2023

Arweinydd

6.

Adroddiad Blynyddol ar y Gymraeg

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   June 2023

Notice of proposed decision first published: 03/04/2023

Diwylliant, Parciau a Digwyddiadau

7.

Tennis mewn Parciau

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   June 2023

Notice of proposed decision first published: 24/02/2023

8.

Canolfan Hamdden Pentwyn

Decision maker:  Cabinet

Decision:   June 2023

Decision status:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 14/10/2022

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

9.

Amrywiad New!

Decision maker:  Cabinet

Decision:   June 2023

Decision status:  Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 12/05/2023

Buddsoddi a Datblygu

10.

Achos Busnes Llawn ar y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   June 2023

Notice of proposed decision first published: 24/02/2023

11.

Ymateb i Adroddiad Craffu o'r enw 'Adfer ar ôl y Pandemig' New!

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   June 2023

Notice of proposed decision first published: 12/05/2023

Gwasanaethau Cymdeithasol

12.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol 2022-2023

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   18 May 2023

Decision status:  Recommmend Forward to Council

Notice of proposed decision first published: 24/02/2023

Trechu Tlodi, Cydraddoldeb ac Iechyd y Cyhoedd

13.

Grwp Tyfu Cymunedol

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   June 2023

Notice of proposed decision first published: 24/02/2023

Trafnidiaeth a Chynllunio Strategol

14.

Strategaeth a Ffefrir Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd Caerdydd

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   June 2023

Decision status:  Recommmend Forward to Council

Notice of proposed decision first published: 14/10/2022

15.

Cynllun Parcio yn y Ddinas: Ein Gweledigaeth Parcio

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   June 2023

Notice of proposed decision first published: 03/04/2023

Gorffennaf 2023

Diwylliant, Parciau a Digwyddiadau

16.

Strategaeth Parc Sglefrfyrddio

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   June 2023

Notice of proposed decision first published: 24/02/2023

17.

Awdurdod Harbwr Caerdydd - Adolygiad o Gytundeb Adran 165 rhwng Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   July 2023

Notice of proposed decision first published: 27/09/2022

Tai a Chymunedau

18.

Ymateb i Ymholiad y Pwyllgor Craffu ar Wasanaethau Oedolion a Chymunedol i Gymorth Cyngor Caerdydd i Drigolion gyda Chostau Byw New!

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   June 2023

Notice of proposed decision first published: 12/05/2023

Buddsoddi a Datblygu

19.

Cynllun Eiddo Blynyddol New!

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   June 2023

Notice of proposed decision first published: 12/05/2023

20.

Marchnad Caerdydd New!

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   June 2023

Notice of proposed decision first published: 12/05/2023

Gwasanaethau Cymdeithasol

21.

Adolygiad o Daliadau Uniongyrchol

Decision maker:  Cabinet

Decision due:   July 2023

Notice of proposed decision first published: 27/09/2022