Cynllun gwaith i'r dyfodol

Cabinet Forward Pan (Sept 2021 -Dec 2021)  (01/10/2021 i 31/01/2022)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

Medi 2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

1.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Willows

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

2.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Caffael Tir Ty Glas Road

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

3.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Adolygiad Diwedd Blwyddyn 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

4.

Adroddiad Cwynion Blynyddol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

5.

Monitro Cyllideb Mis 4

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Tai a Chymunedau

6.

Gorchudd Cladin Blociau Fflatiau Uchel y Cyngor

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Buddsoddi a Datblygu

7.

Achos Busnes Llawn a Chytundeb Datblygu'r Arena

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

8.

Diweddariad ISV - Strategaeth Ddatblygu

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

9.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd: Gweledigaeth, Materion ac Amcanion ac Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Hydref 2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

10.

Un Blaned Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

11.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif: Ehangu ac ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

12.

Cynigion Trefniadaeth Ysgolion: darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021

13.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) Caerdydd2022-2032

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

14.

Map Ffordd Dinas Glyfar Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Buddsoddi a Datblygu

15.

Strategaeth Ddatblygu James Street

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

16.

Merchant Place a Strategaeth Datblygu Adeilad Cory

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

17.

Dinasoedd a Chymunedau sy'n Ystyriol o Bobl H?n

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

18.

Adroddiadau monitro blynyddol y CDLl

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

19.

Caffael cynllun clwb ceir i Gaerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Tachwedd 2021

Plant a Theuluoedd

20.

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru: Trefniadau Cynnal gyda Chyngor Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Clean Streets, Recyling & Performance

21.

Strategaeth Ailgylchu ar gyfer Caerdydd: 64% a Thu Hwnt

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/06/2021

22.

Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (CCDC) Mabwysiadu a Chynnal a Chadw Nodweddion Draenio Cynaliadwy (SDCau) yn y Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

23.

Polisi Gorfodi Amgylcheddol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

24.

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Ansawdd Aer

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Diwylliant a Hamdden

25.

Sicrhau Dyfodol Adeiladau Treftadaeth Caerdydd - Diweddariad Eglwys Norwyaidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

26.

Diweddariad ar y Strategaeth Gerddoriaeth

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Cyllid, Perfformiad a Moderneiddio

27.

Monitro Cyllideb Mis 6 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021

28.

Strategaeth Rheoli Perfformiad a Data

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

29.

Polisi Gweithio Gartref

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

30.

Cynnig Ymagwedd Rhanbarthol at Gyflogadwyedd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021

Housing & Communties

31.

Prosiect Gorchudd cladin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Buddsoddi a Datblygu

32.

Gwaredu teitl rhydd-ddaliad tir yn Llaneirwg i Gymdeithas Tai Linc Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

33.

Strategaeth Eiddo Corfforaethol 2021 i 2026

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

34.

Addasiadau Anabl

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

December 2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

35.

Strategaeth Bontio Cerbydau - Darparu Fflyd Allyriadau Ar Gyfer Cyngor Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

36.

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

37.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021

38.

Cyfrifo Sail y Dreth Gyngor 2022/23 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021

Tai a Chymunedau

39.

Cymeradwyo 2 gytundeb pecyn mewn egwyddor i greu tua 60 o gartrefi cyngor newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Buddsoddi a Datblygu

40.

Diweddariad Glanfa'r Iwerydd - Achos Busnes Amlinellol Canolfan y Ddraig Goch

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

41.

Diweddariad Pentref Chwaraeon Rhyngwladol (Achos Busnes Terfynol y Felodrom) New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

42.

Strategaeth Gwasanaethau Oedolion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

43.

Byw â Chymorth (Adolygiad Anableddau Dysgu)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

44.

Strategaeth Systemau Trafnidiaeth Deallus (STD) Caerdydd / Yr Ystafell Reoli - Camau Nesaf

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

45.

Estyniad Ardal Gadwraeth Llandaf - Cadarnhau Cyfarwyddyd Erthygl 4 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/09/2021