Cynllun gwaith i'r dyfodol

Cabinet Forward plan - Sept -Nov 2021  (01/08/2021 i 30/11/2021)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

September 2021

Claen Streets, Recycling & Environment

1.

Strategaeth Ailgylchu ar gyfer Caerdydd: 64% a Thu Hwnt

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/06/2021

2.

Un Blaned Caerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

3.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Caffael Tir Ty Glas Road

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

4.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif: Ehangu ac ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

5.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSCA) Caerdydd2022-2032 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

6.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B) Ysgol Uwchradd Willows New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Cyllid, Perfformiad a Moderneiddio

7.

Monitro Cyllideb Mis 4 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

8.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Adolygiad Diwedd Blwyddyn 2020/21 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

9.

Adroddiad Cwynion Blynyddol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Tai a Chymunedau

10.

Gorchudd Cladin Blociau Fflatiau Uchel y Cyngor New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Buddsoddi a Datblygu

11.

Achos Busnes Llawn a Chytundeb Datblygu'r Arena

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

12.

Strategaeth Ddatblygu James Street

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

13.

Diweddariad ISV - Strategaeth Ddatblygu New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

14.

Strategaeth Eiddo Corfforaethol 2021 i 2026

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

15.

Cynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd: Gweledigaeth, Materion ac Amcanion ac Adroddiad Cwmpasu yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

OCTOBER 2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

16.

Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (CCDC) Mabwysiadu a Chynnal a Chadw Nodweddion Draenio Cynaliadwy (SDCau) yn y Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

17.

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Ansawdd Aer New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

18.

Strategaeth Bontio Cerbydau - Darparu Fflyd Allyriadau Ar Gyfer Cyngor Caerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Diwylliant a Hamdden

19.

Sicrhau Dyfodol Adeiladau Treftadaeth Caerdydd - Diweddariad Eglwys Norwyaidd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

20.

Diweddariad ar y Strategaeth Gerddoriaeth New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

21.

Cultural/Heritage Update New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   23 Medi 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

22.

Polisi Gweithio Gartref

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

23.

Strategaeth Rheoli Perfformiad a Data New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

24.

Map Ffordd Dinas Glyfar Caerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Tai a Chymunedau

25.

Prosiect Gorchudd cladin New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

26.

Cymeradwyo 2 gytundeb pecyn mewn egwyddor i greu tua 60 o gartrefi cyngor newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Buddsoddi a Datblygu

27.

Merchant Place a Strategaeth Datblygu Adeilad Cory

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

28.

Dinasoedd a Chymunedau sy'n Ystyriol o Bobl H?n New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

29.

Addasiadau Anabl New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

30.

Adroddiadau monitro blynyddol y CDLl New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

31.

Caffael cynllun clwb ceir i Gaerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

32.

Strategaeth Systemau Trafnidiaeth Deallus (STD) Caerdydd / Yr Ystafell Reoli - Camau Nesaf New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

November 2021

Plant a Theuluoedd

33.

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru: Trefniadau Cynnal gyda Chyngor Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

34.

Polisi Gorfodi Amgylcheddol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

35.

Dysgu Oedolion yn y Gymuned New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

Buddsoddi a Datblygu

36.

Diweddariad Glanfa'r Iwerydd - Achos Busnes Amlinellol Canolfan y Ddraig Goch New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

37.

Gwaredu teitl rhydd-ddaliad tir yn Llaneirwg i Gymdeithas Tai Linc Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

38.

Achosion Busnes Swyddfeydd Craidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

39.

Strategaeth Gwasanaethau Oedolion New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021

40.

Byw â Chymorth (Adolygiad Anableddau Dysgu) New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 30/07/2021