Cynllun gwaith i'r dyfodol

Cabinet Forward Plan June-July 2021  (01/07/2021 i 31/10/2021)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

June 2021

Arweinydd

1.

Safonau'r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol 2020-21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

2.

Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol - Caffael contract adeiladu i gyflawni'r gwelliannau i amddiffynfeydd arfordirol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

3.

Ysgolion yr 21ain Ganrif, Band B: Ehangu ac Ailddatblygu Ysgol Uwchradd CathaysYsgolion yr 21ain Ganrif, Band B: Ehangu ac Ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

4.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Lleoedd mewn Ysgolion Cynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

5.

Alldro

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

6.

Ail-gaffael Fframwaith Cydweithredol Priffyrdd ac Adeiladu Sifil De-ddwyrain Cymru (SEWH3)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

7.

Derbyn Dirprwyo Swyddogaeth Gaffael Cyngor Sir Fynwy New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/06/2021

Buddsoddi a Datblygu

8.

Ceisiadau ar gyfer Cronfa Codi'r Gwastad a'r Gronfa Adnewyddu Cymunedol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Strategic Planning & Transport

9.

Dwyrain Canol y Ddinas - Gwobr Tendr Camlas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

10.

Coridor Trafnidiaeth y Gogledd-orllewin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

July 2021

Arweinydd

11.

Cynllun Lles Blynyddol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

12.

Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (CCDC) Mabwysiadu a Chynnal a Chadw Nodweddion Draenio Cynaliadwy (SDCau) yn y Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

13.

Strategaeth Ailgylchu ar gyfer Caerdydd: 64% a Thu Hwnt New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/06/2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

14.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Caffael Tir Ty Glas Road

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

15.

Darpariaeth Canolfan Adnoddau Arbenigol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

16.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Caffael Tir Heol Ty Glas New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/06/2021

17.

Strategaeth ar y Gyllideb New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/06/2021

18.

Dileu Ardrethi Annomestig Genedlaethol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/06/2021

Tai a Chymunedau

19.

Hen Adeilad Morrisons, Pentwyn New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/06/2021

Buddsoddi a Datblygu

20.

Achos Busnes Llawn a Chytundeb Datblygu'r Arena

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

21.

Adroddiad cau Landlordiaid Corfforaethol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/06/2021

22.

Cadarnhau Caffael Felodrom Pentref Chwaraeon Rhyngwladol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/06/2021

23.

Strategaeth Eiddo Corfforaethol 2021 i 2026

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

24.

Achos Busnes Amlinellol Maes Parcio Glanfa'r Iwerydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Social Care, Health & Wellbeing

25.

Ymateb y Cabinet i'r Adroddiad Craffu 'Yn nes adref'

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Social Care, Health & Wellbeing and Children & Families

26.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdod Lleol 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

27.

Strategaeth Fysus i Gaerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/06/2021

28.

Map Rhwydwaith Teithio Llesol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/06/2021

29.

Beicffordd 1.2 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/06/2021