Cynllun gwaith i'r dyfodol

Blaengynllun Y Cabinet  (01/06/2021 i 30/09/2021)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

20 May 2021

Arweinydd

1.

Adfer ac Adnewyddu: Dyfodol gwasanaethau cyhoeddus lleol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

2.

Adfer ac Adnewyddu: Cyflawni gweledigaeth Caerdydd Un Blaned

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

3.

Adfer ac Adnewyddu: Creu Adferiad sy'n Dda i Blant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

4.

Adfer ac Adnewyddu: Creu Caerdydd gryfach, decach a gwyrddach

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

5.

Diwylliant a Hamdden

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Buddsoddi a Datblygu

6.

Diweddariad Strategaeth Uwchgynllun Llanrhymni

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

7.

Prif Gynlllun Ardal y Gamlas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Gorff 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

June 2021

Arweinydd

8.

Safonau'r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol 2020-21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

Plant a Theuluoedd

9.

Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru: Trefniadau Cynnal gyda Chyngor Caerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

10.

Ehangu'r gwasanaeth casglu poteli a jariau gwydr ar wahân ledled y ddinas New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

11.

Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol - Caffael contract adeiladu i gyflawni'r gwelliannau i amddiffynfeydd arfordirol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

12.

Darpariaeth Canolfan Adnoddau Arbenigol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

13.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Caffael Tir Ty Glas Road New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

14.

Ysgolion yr 21ain Ganrif, Band B: Ehangu ac Ailddatblygu Ysgol Uwchradd CathaysYsgolion yr 21ain Ganrif, Band B: Ehangu ac Ailddatblygu Ysgol Uwchradd Cathays New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

15.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Lleoedd mewn Ysgolion Cynradd i wasanaethu Cathays a rhannau o Gabalfa, y Mynydd Bychan, Ystum Taf a Phlasnewydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

16.

Alldro New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

17.

Ail-gaffael Fframwaith Cydweithredol Priffyrdd ac Adeiladu Sifil De-ddwyrain Cymru (SEWH3) New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Buddsoddi a Datblygu

18.

Merchant Place a Strategaeth Datblygu Adeilad Cory

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

19.

Gwaredu teitl rhydd-ddaliad tir yn Llaneirwg i Gymdeithas Tai Linc Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

20.

Ceisiadau ar gyfer Cronfa Codi'r Gwastad a'r Gronfa Adnewyddu Cymunedol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Social Care, Health & Wellbeing and Children & Families

21.

Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdod Lleol 2020/21 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Strategic Planning & Transport

22.

Dwyrain Canol y Ddinas - Gwobr Tendr Camlas New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

23.

Cynllun Trafnidiaeth Parhaol Stryd y Castell New!

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

July 2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

24.

Cynllun Lles Blynyddol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

25.

Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (CCDC) Mabwysiadu a Chynnal a Chadw Nodweddion Draenio Cynaliadwy (SDCau) yn y Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

26.

Polisi Gorfodi Amgylcheddol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Tai a Chymunedau

27.

Cymeradwyo 2 gytundeb pecyn mewn egwyddor i greu tua 60 o gartrefi cyngor newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Buddsoddi a Datblygu

28.

Strategaeth Ddatblygu James Street

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

29.

Achos Busnes Llawn a Chytundeb Datblygu'r Arena

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Medi 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

30.

Strategaeth Eiddo Corfforaethol 2021 i 2026

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/03/2021

Social Care, Health & Wellbeing

31.

Ymateb y Cabinet i'r Adroddiad Craffu 'Yn nes adref' New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/05/2021

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

32.

Coridor Trafnidiaeth y Gogledd-orllewin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021