Cynllun gwaith i'r dyfodol

Cabinet Forward Plan (Feb - July)  (01/03/2021 i 30/06/2021)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

Febuary 2021

Arweinydd

1.

Cynllun Corfforaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

2.

Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

3.

Ymateb y Cyngor i'r Pandemig: Materion a Chamau Gweithredu Brys New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

4.

Cyllideb

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

5.

Monitro'r Gyllideb

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

6.

Cynllunio Trefnidiaeth Ysgolion: Darpariaeth blynyddoedd cynnar, ysgol gynradd ac uwchradd i wasanaethu Adamsdown a Sblot

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Tai a Chymunedau

7.

Digartrefedd - Cyflawni'r model ar gyfer y dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

8.

Comisiynu'r Fframweithiau newydd ar gyfer Cynnal a Chadw Eiddo'r Cyngor ac ar gyfer Addasiadau i'r Anabl

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

9.

Ymateb Cyngor Caerdydd i ymgynghoriad drafft Strategaeth Drafnidiaeth Cymru New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

18 March 2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

10.

Contract a phrydles ar gyfer cynhyrchu trydan gwyrdd o nwy tirlenwi a rheoli nwy tirlenwi yn Ffordd Lamby New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

11.

Disodli Fflyd Cerbydau Casglu Gwastraff New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

12.

Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (CCDC) Mabwysiadu a Chynnal a Chadw Nodweddion Draenio Cynaliadwy (SDCau) yn y Dyfodol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Tach 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Diwylliant a Hamdden

13.

Adolygiad ar Gontract Hamdden gyda Greenwich Leisure Ltd (GLL) New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

14.

Trefniadau Derbyn i Ysgolion 2022/23 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

15.

Polisi Monitro Cyflogeion yn y Gwaith

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

16.

Polisi Tâl

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

17.

Adroddiad Cwynion Blynyddol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Tai a Chymunedau

18.

Cymeradwyo 2 gytundeb pecyn mewn egwyddor i greu tua 60 o gartrefi cyngor newydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

19.

Cynllun Busnes HRA

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Buddsoddi a Datblygu

20.

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

21.

Gwaredu teitl rhydd-ddaliad tir yn Llaneirwg i Gymdeithas Tai Linc Cymru New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

22.

Cytundeb Cyflawni ac Adroddiad ar yr Adolygiad o Gynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

May 2021

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

23.

Ehangu'r gwasanaeth casglu poteli a jariau gwydr ar wahân ledled y ddinas New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

24.

Polisi Gorfodi Amgylcheddol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Diwylliant a Hamdden

25.

Diwylliant a Hamdden New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

26.

Polisi Gweithio Gartref

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

Buddsoddi a Datblygu

27.

Achos Busnes Amlinellol Maes Parcio Glanfa'r Iwerydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   15 Gorff 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

28.

Diweddariad Strategaeth Uwchgynllun Llanrhymni New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Mai 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

29.

Strategaeth Ddatblygu James Street New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

30.

Clwstwr Cynhyrchu Diwylliannol Glanfa'r Iwerydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Mai 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

31.

Merchant Place a Strategaeth Datblygu Adeilad Cory New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Hyd 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021

32.

Prydles Arena Motorpoint New!

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 19/02/2021