Cynllun gwaith i'r dyfodol

Cabinet Forward Plan (Jan to March 2021)  (01/02/2021 i 31/05/2021)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

Ionawr 2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

1.

Dinasoedd sy'n Dda i Blant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Ion 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

2.

Trefniadau Newydd ar gyfer lleoliadau Cartref Gofal New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Ion 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

3.

BES2 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Ion 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Chwefor 2021

Arweinydd

4.

Cynllun Corfforaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

5.

Strategaeth Sgiliau'r Gymraeg. New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

6.

Cyllideb New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

7.

Monitro'r Gyllideb New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

8.

Cynllunio Trefnidiaeth Ysgolion: Darpariaeth blynyddoedd cynnar, ysgol gynradd ac uwchradd i wasanaethu Adamsdown a Sblot

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

Tai a Chymunedau

9.

Digartrefedd - Cyflawni'r model ar gyfer y dyfodol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

10.

Comisiynu'r Fframweithiau newydd ar gyfer Cynnal a Chadw Eiddo'r Cyngor ac ar gyfer Addasiadau i'r Anabl New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   25 Chwe 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

11.

Cymeradwyo 2 gytundeb pecyn mewn egwyddor i greu tua 60 o gartrefi cyngor newydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

12.

Coridor Trafnidiaeth y Gogledd-orllewin New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Meh 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Mawrth 2021

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

13.

Ffynhonnell Agored - Polisi Ymchwilio Ar-lein

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Gwybodaeth yn Unig

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

14.

Polisi Monitro Cyflogeion yn y Gwaith

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

15.

Polisi Tâl

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/12/2020

16.

Polisi Gweithio Gartref

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

Tai a Chymunedau

17.

Cynllun Busnes HRA New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021

Buddsoddi a Datblygu

18.

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

19.

Achosion Busnes Swyddfeydd Craidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

20.

Cytundeb Cyflawni ac Adroddiad ar yr Adolygiad o Gynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Maw 2021

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/01/2021