Cynllun gwaith i'r dyfodol

Cabinet Forward Plan (Nov - March)  (01/12/2020 i 31/03/2021)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

19 November 2020

1.

Transforming Waste Services - A move to 4 day waste collections

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Tach 2020

I ddigwydd yn wreiddiol:   12 Tach 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

2.

Ymateb i'r adroddiad Craffu, sef Rheoli Bioamrywiaeth

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Tach 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

3.

GLL Covid19

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Tach 2020

I ddigwydd yn wreiddiol:   12 Tach 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

4.

Budget Monitoring Month 6 Report

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Tach 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

5.

New Build Delivery Programme including the progression of Channel View

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Tach 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

6.

Strategaeth Ddatblygu Llanrhymni

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Tach 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

7.

Caffael Arena

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   12 Tach 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

8.

Willcox House relocation New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Tach 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/11/2020

9.

Merchant Place/Cory Buildings New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Tach 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/11/2020

10.

Withdrawal from the Regional Workforce Training and Development Training Unit Partnership Agreement.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Tach 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

11.

Recommissioning of care at home - update

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Tach 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

12.

Adolygiad Llawn Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   19 Tach 2020

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

10 December 2020

13.

Response to Welsh Government Consultation on Corporate Joint Committees New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/11/2020

14.

Cardiff Heat Network- Full Business Case Approval New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/11/2020

15.

Cynllunio Trefnidiaeth Ysgolion: Darpariaeth blynyddoedd cynnar, ysgol gynradd ac uwchradd i wasanaethu Adamsdown a Sblot

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   18 Chwe 2021

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Ion 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

16.

Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd - Datblygu Celf, Mathemateg a Gwyddoniaeth ar safle'r ysgol uchaf

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Ion 2021

Statws:  wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/03/2020

17.

Cynllunio Trefnidiaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21fed Ganrif (Band B): Ailddatblygu ac estyn Ysgol Uwchradd Cathays

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

18.

Calculation of Council Tax Base 2021/22

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

19.

Corporate Risk Register - Mid Year Review 2020/21

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

20.

Anti Money Laundering Policy New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/11/2020

21.

Atlantic Wharf Masterplan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

22.

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Ansawdd Aer

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

23.

2nd Review of South Wales Aggregates Regional Technical Statement (RTS)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

24.

Llandaff Conservation Area Review

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   17 Rhag 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

Ionawr 2020

25.

Polisi Gweithio Gartref

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   16 Rhag 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020

26.

2021/22 Budget Proposals for Consultation

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

27.

City Recovery Strategy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Ion 2021

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 11/09/2020

28.

Achosion Busnes Swyddfeydd Craidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   18 Tach 2021

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 09/10/2020