Cynllun gwaith i'r dyfodol

Chwerfor - Mawrth  (01/02/2020 i 31/05/2020, Cabinet)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

Chwefror 2020

1.

Cynllun Corfforaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

2.

Cais am Gynnydd yn nhâl Cerbydau Hacni

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/01/2020

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

3.

Consortiwm Canolbarth y De - Gwasanaethau Ymgynghorol Addysg ar y Cyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/01/2020

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

4.

Adroddiad y Cyllid

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Penderfyniad:   27 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

5.

Monitro'r Gyllideb Mis 9

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

6.

HACCP Diogelwch Bwyd Corfforaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

7.

Cynllun Asbestos Corfforaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Tai a Chymunedau

8.

Strategaeth Llyfrgelloedd Cyngor Caerdydd - cyflawni Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

9.

Ymateb Cyngor Caerdydd i ymgynghoriad Aer Glân Llywodraeth Cymru New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

10.

CDLl : Ystyried Diwygiadau a Gyflwynwyd yng nghyfarfod y Cabinet ar 28 Tachwedd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Mawrth 2020

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

11.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain ganrif (Band B): Ailddatblygu ac ehangu Ysgol Uwchradd Cathays

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

12.

Polisi Tâl

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   19 Maw 2020

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 13/12/2019

Tai a Chymunedau

13.

Gatiau Lonydd Cefn ar Briffyrdd Cyhoeddus - Polisi a Strategaeth Cyngor Caerdydd 2020

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Maw 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/01/2020

14.

Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) 2020/21 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Maw 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

15.

Caffael safle'r Gweithfeydd Nwy yn Grangetown New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   19 Maw 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Buddsoddi a Datblygu

16.

Adfywio James Stree New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Maw 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

17.

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

18.

Adroddiad Adolygu a Chytundeb Cyflawni Cynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Maw 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 17/01/2020

Ebrill 2020

Plant a Theuluoedd

19.

Strategaeth Rhianta Corfforaethol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Mehefin 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

20.

Un Blaned Caerdydd New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Hydref 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Diwylliant a Hamdden

21.

Cynigion ar gyfer Datblygu Canolfan Gelfyddydau Chapter New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Buddsoddi a Datblygu

22.

Camau Nesaf Strategaeth Ddatblygu Llanrhymni New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020

Mai 2020

Diwylliant a Hamdden

23.

Yr Eglwys Norwyaidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

24.

Dinasoedd a Chymunedau o Blaid Pobl Hŷn New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 14/02/2020