Cynllun gwaith i'r dyfodol

BLAENRAGLEN BUSNES CABINET  (01/11/2019 i 29/02/2020, Cabinet)

Eitemau cynllun
Rhif Eitem

Tachwedd 2019

Plant a Theuluoedd

1.

Strategaeth Gomisiynu Lleoliadau'r Gwasanaethau Plant

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   13 Meh 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

2.

Strategaeth Fwyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

3.

Adroddiad Canol y Flwyddyn Rheoli'r Trysorlys

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   28 Tach 2019

Statws:  Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

4.

Monitro Cyllideb Mis 6

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

5.

Perfformiad Ch2

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

6.

Ffioedd Rhentu Cartrefi New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Tai a Chymunedau

7.

Gwiriadau Seiliedig ar Risg Budd-dal Tai

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

8.

Strategaeth Gosod Ffioedd Cartrefi Gofal Pobl H?n 2019-2024

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

9.

Rheoli Ansawdd Aer Lleol - Adroddiad Blynyddol ar Gynnydd Ansawdd Aer

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

10.

Adolygiad Llawn Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Angen Penderfyniad:   28 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/10/2019

11.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   21 Tach 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Rhagfyr 2019

Plant a Theuluoedd

12.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

13.

Strategaeth Doiledau New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

14.

Cofrestr Risgiau Corfforaethol - Adolygiad Canol y Flwyddyn 2019/20

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

15.

Cytundeb Map Ffordd Dinas Gall Drafft er mwyn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol ar y Map Ffordd Dinas Gall Drafft New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

16.

Newid Fflyd o ran Cerbydau Sbwriel a Chodi

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

17.

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2020/2021 i'w Hymgynghori Arnynt

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

18.

Cyfrifo Sylfaen y Dreth Gyngor

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   12 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Tai a Chymunedau

19.

Cynnig pecyn gyda Willowmead Holdings Ltd i adeiladu 31 fflat cyngor newydd ar hen safle Tafarn Paddle Steamer yn Sgwâr Loundon, Butetown, Caerdydd. New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

20.

Gwella safonau ynni yn y PRS ledled Cymru New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

21.

Strategaeth Llyfrgelloedd Cyngor Caerdydd - cyflawni Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

I ddigwydd yn wreiddiol:   21 Maw 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

22.

Ymateb y Cabinet i'r Adorddiad Craffu o'r enw Llety â Chymorth a Dros Dro New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

23.

Addasiadau Cyfleuster Anabl - adolygu canlyniadau i unigolion a gwerth am arian

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   23 Ion 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Buddsoddi a Datblygu

24.

Arena Dan Do

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

25.

Swyddfa Graidd - Achos Busnes Llawn

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

26.

Strategaeth Ddatblygiad Llanrhymni

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   19 Rhag 2019

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

27.

Penawdau'r Telerau Dumballs Rd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   23 Ion 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

28.

Ailgomisiynu Gwasanaethau Cymorth Tymhorol a Gofal Cartref New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Ionawr 2020

Diwylliant a Hamdden

29.

Yr Eglwys Norwyaidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

30.

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain ganrif (Band B): Ailddatblygu ac ehangu Ysgol Uwchradd Cathays

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   14 Mai 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Buddsoddi a Datblygu

31.

Prif Gynlllun Ardal y Gamlas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   23 Ion 2020

I ddigwydd yn wreiddiol:   11 Gorff 2019

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

32.

Cynllun Strategol i Ddarparu Canlyniadau Rhagorol ar gyfer Oedolion

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   Mehefin 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

33.

Papur Gwyn Trafnidiaeth ac Aer Glân

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   23 Ion 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Chwefror 2020

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

34.

Adroddiad y Cyllid

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet, Cyngor

Penderfyniad:   27 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

35.

Monitro'r Gyllideb Mis 9 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Statws:  Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

36.

Perfformiad Ch3 New!

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad:  Cabinet

Angen Penderfyniad:   20 Chwe 2020

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019