Penderfyniadau swyddogion

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am benderfyniadau a wnaed gan swyddogion y cyngor.

Fel arall ewch i’r dudalen penderfyniadau gan y Cabinet, pwyllgorau ac ati am wybodaeth am benderfyniadau a ddirprwyir i swyddogion ac a gymerwyd gan gyrff gwneud penderfyniadau’r cyngor..

Click yma for Officer Cliciwch yma am Benderfyniadau Swyddogion a wnaed cyn 25 Mai 2015.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn. Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau swyddogion
Teitl Date
Ymgymryd ag ymarferiad caffael drwy weithdrefn agored i benodi contractwr i adeiladu 16 o gartrefi cyngor newydd yn Caldicot Road, Caerau. 07/11/2019
Caffael 9 Womanby Street, Caerdydd. CF10 1 BR 31/10/2019
Ymyrraeth yn Ysgol Gynradd Gatholig Sain Pedr 23/10/2019