Penderfyniadau swyddogion

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am benderfyniadau a wnaed gan swyddogion y cyngor.

Fel arall ewch i’r dudalen penderfyniadau gan y Cabinet, pwyllgorau ac ati am wybodaeth am benderfyniadau a ddirprwyir i swyddogion ac a gymerwyd gan gyrff gwneud penderfyniadau’r cyngor..

Click yma for Officer Cliciwch yma am Benderfyniadau Swyddogion a wnaed cyn 25 Mai 2015.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn. Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau swyddogion
Teitl Date
Tendr ar gyfer Dylunio, Cyflenwi, Gosod a Cynnal a Chadw Offer a Seilwaith ar gyfer rheoli a chadw trefn ar Draffig a Gwasanaethau Perthynnol. 04/02/2020
Gwaredu Rhodfa Fanwerthu Bishopston Road (rhifau 121,123,125,127,129 a 131), Caerau, Caerdydd, CFS SDX 05/02/2020
Ymyrraeth yn Ysgol Gynradd Gatholig Sain Pedr 31/01/2020
Modern.Gov 23/01/2020