Penderfyniadau swyddogion

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth am benderfyniadau a wnaed gan swyddogion y cyngor.

Fel arall ewch i’r dudalen penderfyniadau gan y Cabinet, pwyllgorau ac ati am wybodaeth am benderfyniadau a ddirprwyir i swyddogion ac a gymerwyd gan gyrff gwneud penderfyniadau’r cyngor..

Click yma for Officer Cliciwch yma am Benderfyniadau Swyddogion a wnaed cyn 25 Mai 2015.

Cofrestrau Penderfyniad / nid Rhybuddion yn cael eu cyfieithu fel mater o drefn. Os oes angen fersiwn Cymraeg cysylltwch รข'r Swyddfa Cabinet ar 02920 872396

Penderfyniadau swyddogion
Teitl Date
Prynu eiddo preswyl addas o'r farchnad agored i ehangu darpariaeth y Cyngor o dai i deuluoedd mawr ar gyfer tenantiaethau cymdeithasol ledled Caerdydd. 13/09/2019
Deunydd Ailgylchu Sych Cymysg 11/09/2019