Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Chwefror, 2019 4.30 pm - Cyngor

13. Cynigion Cyllid 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 5ed Mawrth, 2019 10.30 am - Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd

5. Gofynion Profi, Allyriad ac Oedran


Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Mawrth, 2019 4.30 pm - Cyngor

15. Cwestiynau Llafar


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Mai, 2019 4.30 pm - Cyngor

15. Tâl a Lwfans Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

22. Cynnig 2


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

25. Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020